آکادمی شطرنج فکر برتر
لیست مقالات آکادمی شطرنج فکر برتر :
در زیر لیست مقالات ها آکادمی شطرنج فکر برتر را مشاهده میکنید
برای نمایش مقاله مورد بر روی نام مقاله کلیک کنید
  1. پازل های پیشرفته
    این مسائل و ترکیب های پوزیسیونی و تاکتیکی برای سطح پیشرفته و بالاتر تا ریتینگ 2850 ! توسط استاد بزرگ انگلیسی جان نان با درجه 2602گرد آوری شده اند .
  2. تفسیر بازی های استادان بزرگ 2
    تفسر بازی دو ابر استاد بزرگ شطرنج جهان توسط استاد بزرگ پوستنی (2595).این بازی در سال 2008 انجام شده است . موضوع : قربانی پیاده برای ابتکار در شروع بازی .
  3. تفسیر بازی های استادان بزرگ ١
    بازی زیر بین دو ابر استاد بزرگ در سال 2009 انجام شده است . موضوع: به کار گیری طرح های استراتژیکی و تاکتیکی در بازی می باشد .
صفحات مقالات :
1
اخبار آکادمی شطرنج فکر یرتر

اخبار فدراسیون شطرنج ایران

مقالات آکادمی شطرنج فکر یرتر